Nuttige links huisartsen in opleiding

We dachten dat het nuttig zou zijn om voor de huisartsen in opleiding een overzicht te presenteren van de instanties en verenigingen die van praktisch nut kunnen zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.

Startersgids

Vraag hier uw VAS-Startersgids voor artsen in opleiding aan.

Visum

Visum aanvragen voor een buitenlands diploma kan via deze link

RIZIV

De website van het RIZIV voor zorgverleners.

Orde van artsen:

Voor meer info over inschrijven bij de Orde,  volg deze link

Verenigingen van huisartsen in opleiding:

’t HOP – HAIO Overleg Platform: Het HAIO Overleg Platform (HOP) is een vzw voor en door huisartsen in opleiding. Ze  vormen een samenwerking tussen HAIO’s van verschillende regio’s en universiteiten binnen Vlaanderen inclusief Brussel en verdedigen de belangen van de HAIO’s binnen het ICHO (Interuniversitair Centrum Huisartsen Opleiding) door te zetelen in diverse bestuursorganen en overleggroepen. Op deze manier werken ze mee aan een kwalitatief betere opleiding met bijzondere aandacht voor de noden en wensen van de huisarts in opleiding.

Andere nuttige links:

 

Administratieve stappen huisartsen in opleiding

Van huisartsen in opleiding (HAIO's) wordt verwacht dat ze een aantal administratieve stappen zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

Huisartsen in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als huisarts in opleiding kan u nu eenmaal in een conflictsituatie met uw praktijkopleider belanden. Ook psychologische ondersteuning kan nuttig zijn. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.

Sociaal statuut haio

Het sociaal statuut van de huisartsen-in-opleiding is een sui generis statuut. Door dit statuut genieten de haio’s een beperkt aantal sociale voordelen van bedienden. We vermelden ook de sociale voordelen die niet opgenomen werden in het sociaal statuut van de haio’s.