Verloning huisartsen in opleiding

U ontvangt uw opleidingsvergoeding via SUi vzw ten laatste op de laatste werkdag van de stagemaand. Acerta Sociaal Secretariaat stuurt u maandelijks een loonbon op per post op uw correspondentieadres en/of elektronisch via Doccle.

Meer informatie over de maandelijkse bruto-opleidingsvergoeding en uw sociale rechten vindt u in het huishoudelijk reglement van SUi vzw.

Voor wat betreft de onkosten die u maakt tijdens uw opleiding heeft u als werknemer (haio) de keuze om de beroepskosten te bewijzen of om het kostenforfait toe te passen. Om te genieten van het wettelijk forfait moet u niets aangeven in de belastingaangifte. De fiscale aftrek van het forfait gebeurt dan automatisch. Wilt u de werkelijke beroepskosten inbrengen, dan is het noodzakelijk om goed al uw bewijsstukken, kwitanties en facturen te bewaren.

Vergoeding voor de wachten bij een huisarts-praktijkopleider

Wachten in het kader van de eigen praktijkwachten zijn in principe niet verplicht. Ze behoren wel tot het basispakket en worden dus ook niet extra vergoed. Wachten in het kader van de georganiseerde wacht voor de bevolking (waarvoor het RIZIV ook een beschikbaarheidsvergoeding voorziet) worden wel vergoed.
Klik hier voor meer informatie. 

Vergoeding voor de wachten in ziekenhuisdiensten bij een ziekenhuis-praktijkopleider

De Erkenningscommissie legt geen minimum verplicht aantal wachturen op voor stages in ziekenhuisdiensten. Het is afhankelijk van het type ziekenhuisdienst of wachten verwacht en/of zinvol zijn. Wachten die voor u voorzien zijn in de ziekenhuisdienst worden eveneens vergoed.
Meer informatie vindt u in het huishoudelijk reglement van SUi vzw .