Specialisten

BVAS spendeert veel tijd en energie om uw belangen als arts-specialist maximaal te verdedigen en dit op diverse vlakken:

  • BVAS is het enige artsensyndicaat dat consequent weerstand biedt tegen de dreigende staatsgeneeskunde. Een grote meerderheid van artsen wil terecht nog steeds hoofdzakelijk per prestatie worden betaald. Een standpunt dat BVAS dan ook mee zal blijven verdedigen.
  • Het medezeggenschap van artsen in de ziekenhuisnetwerken is dankzij de BVAS in de wet verankerd. Wij blijven de concrete invulling van co-governance in de ziekenhuizen nauwlettend verder opvolgen.
  • De nomenclatuurhervorming is intussen op kruissnelheid gekomen. In de huidige fase beoogt men om de werkingskosten te isoleren van het professionele gedeelte. Dit is allerminst een evidente taak, waarop BVAS nauwlettend zal toekijken.
  • De minister besliste onlangs eenzijdig om een supplementenverbod in de ambulante sector voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming in te voeren. Dankzij de gedurfde zet van BVAS is dit verbod uitgesteld.

U ontdekt hieronder hoe BVAS elke arts-specialist concreet ondersteunt. Onze experten bieden u de nodige beroepsondersteuning. Zo kan u zich focussen op uw kerntaak: het verzorgen en genezen van patiënten.