Praktijkondersteuning huisartsen (Impulseo)

Om de vestiging en de werking van Vlaamse huisartsenpraktijken te ondersteunen voorziet het Agentschap Zorg en Gezondheid renteloze leningen en tegemoetkomingen.

Deze praktijkondersteuning (vroeger: Impulseo) bestaat uit:

  1. Renteloze leningen voor pas erkende huisartsen
  2. Tegemoetkoming in de loonkosten
  3. Tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat

Onze beide Vlaamse afdelingen zijn een erkend steunpunt en staan u graag bij om uw aanvraag in goede banen te leiden:

Renteloze leningen voor pas erkende huisartsen

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 voor het uitbouwen van de praktijk in Vlaanderen.
Daarbij kan € 10.000 bijkomend renteloos worden geleend indien aan een aantal bijkomende voorwaarden rond samenwerking met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner is voldaan.

Tegemoetkoming in de loonkosten

De tegemoetkoming bedraagt de helft van de loonkost met een maximum van € 7.847,47 per arts, per 13 uur tewerkstelling (minstens 1/3 VTE). De praktijkondersteuner of verpleegkundige is aan de praktijk verbonden met een arbeidsovereenkomst.
Daarbovenop kan een tegemoetkoming van € 800 worden toegekend indien de Vlaamse huisarts inzet op extra vorming voor de verdere professionalisering van de samenwerking.
Alle opleidingen die in aanmerking komen voor deze specifieke tegemoetkoming vindt u terug bij de VIVEL Academie.

Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering is sinds 2023 in werking getreden en is van toepassing op alle aanvragen vanaf het jaar 2023.

Tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Voor reeds bestaande praktijken is een uitdoofscenario voorzien waarbij deze tegemoetkoming nog voor enkele jaren kan worden aangevraagd.

Kreeg u op 1 januari 2023 al een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat? Dan is er een overgangsperiode waarin u de tegemoetkoming nog kunt aanvragen, maar die loopt wel af:

  • kreeg u op 1 januari 2023 al 5 jaar of meer deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 4 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 3 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 2 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 3 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 1 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 4 jaar aanvragen vanaf 2024

Tegemoetkoming bij installatie

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 en een bijkomende renteloze lening van € 10.000.

Tegemoetkoming loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE (13 u/week) praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

Tegemoetkoming kosten telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.