Akkoord '24 - '25

De akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen – ook wel conventies genoemd – worden steeds voor een periode van één of twee jaar afgesloten en leggen de tarieven en de terugbetaling van medische zorg vast evenals de verdeling van de indexmassa. In de nacht van 19 op 20 december 2023 bereikten de onderhandelaars in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medicomut) een nieuw akkoord voor 2024 en 2025. Hoewel de onderhandelingen in een erg moeilijke budgettaire context van start gingen, is BVAS tevreden dat de koopkracht van de artsen gevrijwaard kon worden. 

BVAS hekelt 'intimiderende' registratieprocedure RIZIV voor conventiestatus artsen

Wanneer u gedeeltelijk geconventioneerd was in 2023 en u voor het nieuwe akkoord wil deconventioneren, wordt u eerst gevraagd om uw conventiestatus van gedeeltelijk geconventioneerd arts te (her)bevestigen.

Al dan niet conventioneren?

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2024-2025 werd afgesloten op 19 december 2023 en is op 5 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ​Vanaf de publicatie heeft u 30 dagen, dus tot uiterlijk 6 maart 2024, om u via ProGezondheid te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren. 

Maar wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren en hoe pakt u dit aan?

Algemene Raad keurt budget 2024 goed: de ontmanteling van de medische zorg gaat voort

De Algemene Raad van het RIZIV, waarin de artsen geen stemrecht hebben, keurde vandaag, 16 oktober 2023, het begrotingsvoorstel voor 2024 goed met 15 stemmen voor bij 5 onthoudingen van de werkgeversorganisaties. Geen enkel voorstel van de artsenbank in de medicomut werd weerhouden. Voor nieuwe medische initiatieven is er geen geld. De ontmanteling van de medische zorg gaat voort zowel in de eerste als in de tweede lijn, op de geestelijke gezondheidszorg na.

Nieuw akkoord: supplementenverbod uitgesteld en beperkt tot 'behartenswaardige' patiënten

De discussie over het supplementenverbod bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming is in het voordeel van BVAS beslecht. Het verbod is uitgesteld tot 2025 en zal alleen gelden voor een prioritaire groep patiënten met beperkte inkomsten. Dat staat in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-25 dat in de nacht van 19 op 20 december 2023 gesloten werd voor een periode van twee jaar. Het nieuwe akkoord bevat een pakket substantiële maatregelen voor huisartsen.