Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Actualiteit

Model van geneesmiddelenvoorschrift wijzigt en RIZIV stopt met leveren van voorschriftenboekjes 03/07/2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht. Artsen vanaf de leeftijd van 64 jaar worden vrijgesteld. En ook tijdens een (huis)bezoek of in geval van overmacht mag het papieren voorschrift nog gebruikt worden. Nieuw is dat de vermeldingen op het papieren voorschrift wijzigen en dat het RIZIV stopt met het drukken en leveren van voorschriftenboekjes.

Lees meer

BVAS verzet zich tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria 26/06/2019

Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor BVAS. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

Lees meer

BVAS vraagt correcte en uniforme honorering van artsen in projecten geïntegreerde zorg 14-06-2019

Momenteel worden over heel het land proefprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronische patiënten voorbereid. Zolang er geen correcte en uniforme honorering voor de huisartsen is voorzien, maakt BVAS voorbehoud bij deze proefprojecten.

Lees meer

De 5 afdelingen

map-absym-bvas.png

Klik op één van de 5 gekleurde gebieden om toegang te krijgen tot de gewenste afdeling

ABSYM Bruxelles Chambre syndicale du Hainaut,de Namur et du Brabant Wallon Chambre syndicale des Médecins des provinces de Liège et de Luxembourg Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant Vlaams Artsensyndicaat, Afd. Oost- en West-Vlaanderen

BVAS op Twitter

De documenten aangeduid met een zijn enkel toegankelijk voor leden.