Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Actualiteit

Persbericht: Laagvariabele zorg in Belgisch Staatsblad. Uitstel afgewezen 18/12/2018

Het Koninklijk besluit betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (LVZ) is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het verzoek van BVAS om de invoering van LVZ met minstens drie maanden uit te stellen, gevolgd door alle ziekenhuiskoepels, was tevergeefs. Financiële chaos in de ziekenhuisfacturatie is verzekerd!

Lees meer

Persbericht: Psychiaters komen in opstand tegen unilaterale beslissingen van bepaalde ziekenfondsen 18/12/2018

2 euro per dag per patiënt, dat is het bedrag dat het RIZIV toekent aan een psychiater die in een PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) werkt. Maar voor de ziekenfondsen is dat nog te veel… Er is momenteel veel kritiek op de lonen van artsen, laten we het dan maar eens hebben over de realiteit waar sommigen van ons mee geconfronteerd worden.

Lees meer

Brief aan Mevr. De Block en Dhr. De Cock m.b.t. de wet van 19.07.2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg 13/12/2018

De BVAS raad van bestuur heeft gevraagd dat, ondanks de in artikel 15 van de wet van 19 juli 2018 vastgestelde datum van invoegetreding op 1 januari 2019, de uitvoering van de wet minstens wordt verdaagd tot 1 april 2019.

Lees meer

BVAS op Twitter

De documenten aangeduid met een zijn enkel toegankelijk voor leden.