Administratieve stappen huisartsen

Het is contradictorisch vast te moeten stellen dat in tijden van informatisering en automatisering artsen dagdagelijks nog meer administratieve formaliteiten moeten vervullen en nog meer attesten moeten uitschrijven. Die kosten niet alleen veel tijd waarvoor de arts niet vergoed wordt, de arts heeft dan ook minder tijd om aan patiënten te spenderen. De BVAS wil de zinloze administratieve overlast dan ook maximaal beperken en zal zich hiervoor blijven inzetten. 

Om de strijd tegen de administratieve overlast aan te pakken ontstond overigens een unieke samenwerking over de artsenverenigingen heen, de stuurgroep Kafka. Op de door hen gelanceerde website zinloosattest.be kan u een inventarisatie van verschillende overbodige attesten terugvinden. Tevens kan u hier de stempel 'de blauwe krokodil' bestellen. Met een stempelafdruk op zinloze attesten kunnen de artsen een sterk signaal uitsturen en zo ijveren voor administratieve vereenvoudiging.

We bespreken hieronder kort welke administratieve formaliteiten u als huisarts moet ondernemen.

Erkenning

U heeft een erkenning nodig als u in België wil kunnen werken als huisarts, zodat de terugbetaling van uw prestaties aan uw patiënten mogelijk wordt. Vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding als huisarts kan u deze erkenning aanvragen via het e-loket van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Accreditering

Als erkend huisarts schoolt u zich gedurende uw hele loopbaan bij door praktische en wetenschappelijke activiteiten. Beslist u om te accrediteren dan geniet u van een financieel voordeel. U moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar 60 credit points (C.P.) hebben verworven. Bovendien moet een activiteitsdrempel van 1 250 contacten bereikt worden in het kalenderjaar voorafgaand aan uw aanvraag (uitzondering voor startende huisartsen).

Conventionering

De BVAS onderhandelt binnen de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen mee het Nationaal Akkoord artsen-ziekenfondsen. Zodra het akkoord verschijnt in het Belgisch Staatsblad heeft u drie mogelijkheden: volledig conventioneren, gedeeltelijk conventioneren of deconventioneren.

Om volledig geconventioneerd te zijn moet u niets ondernemen. U wordt geacht de tarieven van het akkoord dan te volgen voor uw volledige beroepsactiviteit en ontvangt in ruil het RIZIV-sociaal statuut. Wenst u daarentegen slechts gedeeltelijk geconventioneerd of gedeconventioneerd te zijn, dan moet u dit online melden binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad via de module ProGezondheid. Indien een akkoord van 2 jaar wordt afgesloten, heeft u in december de tijd te deconventioneren voor het tweede jaar van het akkoord.

Portfolio

De "kwaliteitswet" vereist dat u een actueel portfolio bijhoudt waaruit blijkt dat u over de nodige vaardigheden en ervaring beschikt. Deze portfolio moet bij voorkeur (maar niet noodzakelijk) in digitale vorm worden bijgehouden en bevat o.m. visum, accreditatie, certificaten van bijscholing, documentatie van permanente educatie, wetenschappelijk werk in het professionele veld, speciale klinische expertise, mate van activiteit, ervaring in de diagnose en/of bijzonder complexe therapie, etc.

Bestellen GVH en geneesmiddelenvoorschriften

  • Papieren getuigschriften voor verstrekte hulp kan u bestellen via de online applicatie Medattest. U heeft hiervoor uw KBO-nummer nodig. 
    Vragen over het bestellen en gebruik van het getuigschriften voor verstrekte hulp vindt u hier.
  • Elektronische geneesmiddelenvoorschriften zijn verplicht. Via het softwarepakket van uw elektronisch medisch dossier (EMD) kan u elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Tevens kan u zonder het EMD gratis elektronisch geneesmiddelen voorschrijven via de online webtoepassing PARIS.
    Papieren voorschriften zijn nog geldig in dringende gevallen, voor artsen vanaf 64 jaar, als het voorschrift wordt afgeleverd bij een huisbezoek of een bezoek aan een rust- of verzorgingsinstelling, of wanneer de patiënt geen Belgisch identificatienummer heeft (bv. een toerist). Ook artsen die buiten hun praktijkruimte voorschrijven, mogen papieren voorschriften blijven gebruiken. Deze kan u bestellen bij de drukker met volgende drukspecificaties.