Tegemoetkomingen specialisten

Artsen-specialisten hebben, op voorwaarde dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen, recht op financiële tegemoetkomingen zoals onder meer een sociaal statuut van het RIZIV, een accrediteringsforfait, een vergoeding als stagemeester en een beschikbaarheidshonorarium. Daarnaast bestaan er nog andere steunmaatregelen.

Image
Foto specialist

Hieronder vindt u een handig overzicht van de financiële tussenkomsten waar u aanspraak op kan maken:

  • het sociaal statuut van het RIZIV
  • het accrediteringsforfait
  • de vergoeding voor stagemeesters
  • de beschikbaarheidshonoraria

Meer info? Ga naar de vakken hieronder:

RIZIV sociaal statuut

Artsen-specialisten die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Accrediteringsforfait specialisten

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Vergoeding stagemeesters specialisten

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (aso) kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen.

Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

Neemt u deel aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria.

 

Premie voor volledige geconventioneerde artsen in 2023

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners.