Programmeren van een neurostimulator

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen ook artsen-specialisten in de neurologie het programmeren van een neurostimulator aanrekenen.

Art. 14 Neurochirurgie
Art. 20 f) bis - Neurologie

Dit betreft de diepe hersenstimulatie (DBS) in de behandeling van de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, dystonie of n.vagus-stimulatoren bij epilepsie. De indicatie voor een dergelijke interventie wordt multidisciplinair bepaald op advies van een neuroloog die deze patiënten volgt en behandelt. Ook de opvolging van deze patiënten wordt vaak toevertrouwd aan een neuroloog. De nomenclatuur voor het programmeren van een neurostimulator was echter niet toegankelijk voor een neuroloog. Enkel arts-specialisten in de neurochirurgie en anesthesie kunnen dit tot nu toe aanrekenen.

Vanaf juli hebben dus ook neurologen toegang tot deze verstrekking. Hiervoor wordt een nieuwe verstrekking (code 478295-478306) gecreëerd in de nomenclatuur voor de neurologie.

Goed om te weten:

  • De verstrekking 478295-478306 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 232330-232341, 232352-232363, 232455-232466, 232396-232400 en 354373-354384.
  • De nieuwe verstrekking kan eveneens worden aangerekend door de arts-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie.
  • De verstrekking 232433-232444 (voor neurochirurgen en anesthesisten) en de verstrekking 478295-478306 (voor neurologen) zijn elk maximaal twee maal per kalenderjaar vergoedbaar. Deze beperking is niet van toepassing in de drie maanden die volgen op de implantatie en ook niet bij uitzonderlijke urgentie gedocumenteerd in het medisch dossier.