Eiwitelektroforese

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 mei 2024 wordt een terugbetalingsbeperking ingevoerd voor de eiwitelektroforese.

Art. 24 Klinische biologie

In het kader van doelmatige zorg, opgenomen in het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2021 onder punt 2.3, wordt vanaf 1 mei 2024 een terugbetalingsbeperking ingevoerd voor de eiwitelektroforese (codes 540455-540466). Deze prestatie wordt immers beperkt tot één bepaling per persoon per kalenderjaar.