Vorige akkoorden

Het kan interessant zijn om ook de inhoud van vroegere akkoorden artsen-ziekenfondsen erop na te pluizen.

Via de linken hieronder kunt u de meest recente akkoorden downloaden. 

2024-25

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen treedt in voege op 1 januari 2024 en heeft een looptermijn van 2 jaar. Een belangrijk punt is het uitstel van het supplementenverbod voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming. Het akkoord bevat ook substantiële maatregelen voor huisartsen.