2024-25

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen treedt in voege op 1 januari 2024 en heeft een looptermijn van 2 jaar. Een belangrijk punt is het uitstel van het supplementenverbod voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming. Het akkoord bevat ook substantiële maatregelen voor huisartsen.

Andere krachtlijnen:

  • Een lineaire indexering van de artsenhonoraria met 6,05% 
  • Uitbreiding van het GMD voor chronische patiënten naar 0-30-jarigen en 85-plussers
  • Een nieuw financieringsmodel voor zware medische beeldvorming
  • Artsen in opleiding kunnen binnen de 30 dagen na hun erkenning deconventioneren

 

Vorige akkoorden

Het kan interessant zijn om ook de inhoud van vroegere akkoorden artsen-ziekenfondsen erop na te pluizen.

Via de linken hieronder kunt u de meest recente akkoorden downloaden.