Fiscaal/financieel artsen-specialisten in opleiding

Verloning artsen-specialisten in opleiding

U krijgt een billijke vergoeding uitgekeerd, overeenkomstig het KB van 21 april 1983 (art. 34) met betrekking tot de “vaststelling van de nadere regeling voor de erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen”. Onder billijke vergoeding verstaat men het basisloon en het aanvullend loon (ingeval van opting-out) zoals bedoeld in art. 7§2 van de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur.