Derdebetalersregeling specialisten

De derdebetalersregeling houdt in dat u, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt u enkel zijn persoonlijk aandeel.

Sinds 1 januari 2022 kunnen alle artsen-specialisten de derdebetalersregeling toepassen voor elke patiënt, ongeacht het statuut of leeftijd van uw patiënt, en voor elke geneeskundige verstrekking voor wat betreft de ambulante verstrekkingen. U bent niet verplicht om deze regeling toe te passen, behalve bij raadplegingen op afstand.

Voor het innen van het remgeld (niet verplicht) bij deze raadplegingen op afstand kan u onder meer:
•    een elektronisch betalingsverzoek gebruiken (bv. een URL om te betalen)
•    bij videoraadpleging een platform gebruiken met een ingebouwde betalingsmodule of een QR-code aan uw patiënt tonen
•    ervoor kiezen om het remgeld pas te innen bij een volgende fysieke raadpleging

Meer informatie over hoe u de derdebetalersregeling kan toepassen vindt u hier.
 

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel