Open brief aan premier De Croo en minister Vandenbroucke

11 januari 2022

Aan de heren Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke.

Aangezien er geen antwoord is gekomen op onze open brief van 9 december 2021, sturen we u deze nieuwe open brief om u nogmaals te verzoeken om het voorontwerp van wet die apothekers machtigt om coronavaccins toe te dienen in hun officina dringend in te trekken. Er zijn twee aanleidingen: het succes van onze online actie #GeenStem en de publicatie van een noodwet in het Staatsblad.

Image

 

Betreft: voorontwerp wet machtiging apothekers tot coronavaccinatie

Aangezien er geen antwoord is gekomen op onze open brief van 9 december 2021, sturen we u deze nieuwe open brief om u nogmaals te verzoeken om voorontwerp van wet die apothekers machtigt om coronavaccins toe te dienen in hun officina dringend in te trekken. Er zijn twee aanleidingen voor deze nieuwe open brief:

1. Onze online betoging #GeenStem - #SansVoix met deelname van meer dan 5.000 artsen die zich verzetten tegen vaccinatie door apothekers en die hun onvrede uiten over het gevoerde Covid-19-beleid van uw regering.

2. De publicatie op 31 december 2021 in het Staatsblad van de noodwet[1] die het mogelijk maakt dat in een vaccinatiecentrum bepaalde geneeskundige handelingen uitgevoerd worden door personen die wettig niet bevoegd zijn om de geneeskunde uit te oefenen.

De actie #GeenStem / #SansVoix ging net voor Kerstmis van start en liep tot 4 januari 2022. Omdat artsen niet op straat komen om te manifesteren, en dit in Covid-tijden ook geen goed idee zou zijn, gaven we hen de kans om virtueel hun protest over te maken. Dat kon door selfies met opschrift #GeenStem of #SansVoix te uploaden en hun persoonlijke grieven aan de regering neer te schrijven.

De onvrede tegenover uw Covid-beleid, en meer bepaald de vaccinatie door apothekers, was massaal. Op 4 januari jl. volgde de slotactie in de Wetstraat tegenover het kabinet van minister Vandenbroucke. De selfies en de persoonlijke boodschappen van de deelnemers werden via een groot Ledscherm en luidsprekers wereldkundig gemaakt.

De ministerraad keurde op 10 december jl. het voorontwerp van wet goed houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19 en het afnemen, uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten. Er is nog tijd om dit voorontwerp in te trekken aangezien het nog voorgelegd moet worden aan de Raad van State en het Parlement er nog over moet stemmen.

BVAS verzet zich om tal van redenen tegen vaccinatie door apothekers. In onze vorige open brief wezen we er op dat er geen wetenschappelijke evidentie is die staaft dat in België de vaccinatiegraad tegen Covid-19 zou toenemen als officina-apothekers ingeschakeld zouden worden. 

De stem van meer dan 5.000 artsen kan niet langer genegeerd worden.

Noodwet

Intussen is de noodwet gepubliceerd die het mogelijk maakt om bepaalde geneeskundige handelingen te laten uitvoeren door personen die wettelijk niet bevoegd zijn om de geneeskunde uit te oefenen. Het gaat meer bepaald over staalafnames en collectie van secreties en excreties, bloedafname via capillaire punctie en het voorbereiden en toedienen van vaccins tegen het coronavirus SARS-Cov-2.

Als voorwaarde stelt de noodwet dat onbevoegden alleen ingeschakeld kunnen worden als er geen bevoegde personen gemobiliseerd kunnen worden. De handelingen worden prioritair toevertrouwd “aan de personen wier opleiding het dichtst aansluit bij die van verpleegkundige”. De wet vermeldt tandartsen, logopedisten, apothekers, farmaceutische experten, ambulanciers, mondhygiënisten, medische laboratoriumtechnologen en zorgkundigen.

Deze wet trad in werking op 31 december 2021 en blijft van kracht tot 1 juli 2022. Door deze noodwet krijgen ook apothekers de mogelijkheid om te vaccineren, maar  alleen als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Het moet onder meer vaststaan dat er echt onvoldoende verpleegkundigen of artsen zijn om te vaccineren. En de vaccinatie kan alleen onder toezicht van een arts of verpleegkundige.

Aangezien deze mogelijkheid dus al bestaat door deze noodwet, kan men zich de vraag stellen waarom het nog nodig is om bijkomend de apothekers te laten vaccineren. Tot 1 juli is er alvast geen haast om apothekers vaccins te laten toedienen in hun apotheek. De huidige boostercampagne verloopt vlot. En het recente proefproject met huisartsen uit Hasselt die in hun praktijk het Moderna-vaccin mochten toedienen, is een succes gebleken. Bovendien vernemen we dat er in de vaccinatiecentra niet onmiddellijk een gebrek is aan vaccinatoren maar wel aan apothekers als vaccinvoorbereiders en farmaceutisch experten.

Daar komt nog bij dat een vaccinatie in een vaccinatiecentrum minder dan 10 euro kost, terwijl de apotheker meer dan 10 euro krijgt alleen om de spuit voor te bereiden, deze aan de arts te leveren en de vaccinatie te registreren in Vaccinnet. De apotheker wordt dus bijzonder goed vergoed voor deze aktes.

Om bovenstaande redenen verzoeken we u dringend dit voorontwerp van wet terug te trekken. De stem van meer dan 5.000 artsen kan niet langer genegeerd worden. We vragen u met aandrang om voor het eind van deze week onze open brief te beantwoorden.

BVAS is wel tevreden over de vereenvoudiging van de procedures voor testing die zijn ingegaan op 10 januari. Het is een goede maatregel die ervoor zal zorgen dat huisartsen meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor hun patiënten.

Met de meeste hoogachting,

Dr. Luc Herry

Voorzitter BVAS

[1] Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de Covid-19-pandemie van 4 november 2021, gewijzigd op 31 december 2021

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.