Verkiezingen '23

Image
banner

 

De stemprocedure is afgesloten

Bedankt om te stemmen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze campagne is drieledig:
‘Uw toekomst is onze prioriteit’ is de baseline in de kiescampagne waarin BVAS  alle registers opentrekt om zo veel mogelijk artsen te overtuigen om deel te nemen aan de medische verkiezingen van 6 tot 26 juni. Heeft u nog niet gestemd, wacht dan niet tot de laatste dag. 

 • We gingen van start met 20 belangrijke Realisaties uit het recente verleden waar we trots op zijn. Wat heeft onze syndicale inzet de voorbije jaren opgeleverd? BVAS heeft een bewezen track record om u tegen te zeggen. We selecteerden 20 realisaties die zonder ons onmogelijk waren geweest.
 • Daarna presenteerden we ons Kiesprogramma met 20 baanbrekende Actiepunten voor de toekomst.  Hoe zien we uw toekomst? Waarin differentiëren we ons van de andere syndicaten? En vooral: waarom is stemmen op BVAS in juni een absolute noodzaak?
 • In de laatste rechte lijn leggen onze ‘Boegbeelden’ in een persoonlijke video-boodschap uit wat hen drijft in hun engagement voor BVAS. Onze boegbeelden figureren ook in onze campagnefolder en op affiches.

Ons kiesprogramma

Image
vrouwelijke arts witte jas

De slogan‘Uw toekomst is onze prioriteit’ staat centraal in het verloop van onze campagne. Hoe zien we uw toekomst? Waarin differentiëren we ons van de andere syndicaten? En vooral: waarom is stemmen op BVAS in juni een absolute noodzaak?

BVAS profileert zich in deze campagne als een constructief en toekomstgericht artsensyndicaat. We hebben uitgesproken standpunten over zowat alle dossiers die relevant zijn voor uw toekomst als arts.

Door voluit voor uw belangen als arts te gaan, kunnen we op essentiële momenten het verschil maken. Hieronder onze 20 baanbrekende actiepunten op een rij:

 1. Beschikbaarheid correct verlonen
 2. Een evenwichtige wet patiëntenrechten
 3. Medezeggenschap in netwerken
 4. Aandacht voor stagemeesters
 5. Een betere work-life balance
 6. Alles of niets voor hervorming nomenclatuur
 7. Terug naar de essentie van het ziektebriefje
 8. Pragmatische oplossingen voor het huisartsentekort
 9. Een plan tegen burn-out
 10. Geen ‘Belgische’ NHS
 11. De extramurale specialisten niet vergeten
 12. Een correcte indexering van de artsenhonoraria
 13. Delegeren van taken buiten de praktijk
 14. Een New Deal die openstaat voor alle huisartsen
 15. Een beter statuut voor ASO’s en HAIO’s
 16. Respect voor de artsen
 17. Veiligheid verdient hoogste prioriteit
 18. Het vrij beroep van arts in stand houden
 19. Zeg niet supplementen, maar vrije honoraria
 20.  BVAS, The Next Generation

Onze boegbeelden

In de laatste rechte lijn naar de medische verkiezingen richten de boegbeelden in de van BVAS zich rechtstreeks tot alle artsen. Elke video bevat een praktische module met uitleg over de kiesprocedure. Onze boegbeelden zijn ook te bewonderen in de prachtige folder die alle 60.000 Belgische artsen in de bus krijgen.

Onze realisaties

Met het oog op de medische verkiezingen die van 6 tot 26 juni 2023 plaatsvinden, presenteren we u een selectie van de belangrijkste realisaties die BVAS voor u uit de brand kon slepen. 

 

1. Behoud van betaling per prestatie

Op vele fronten tegelijk is er een georchestreerde campagne tegen de prestatiegeneeskunde en de arts als vrije ondernemer aan de gang. BVAS is het enige artsensyndicaat dat consequent weerstand biedt tegen de dreigende staatsgeneeskunde. Want als het van minister Vandenbroucke en de andere artsensyndicaten zou afhangen, dan was u vandaag nog net geen staatsambtenaar. Maar u zou wel hoofdzakelijk forfaitair vergoed worden.

Nochtans wijst elke enquête uit dat een grote meerderheid van artsen hoofdzakelijk per prestatie betaald wil worden. Waarom? Omdat ze er net zoals BVAS van overtuigd zijn dat de betaling per prestatie de beste garantie op kwaliteit van zorg biedt, en dus ook in het belang van de patiënten is. Forfaitaire vergoedingen zijn een interessante aanvulling maar wij geloven geenszins dat een verregaande forfaitarisering de kwaliteit bevordert.

Het behoud van de vergoeding per prestatie is een juiste en standvastige koers die BVAS onophoudelijk verdedigd heeft. Duidelijk een stellingname die ‘future-proof’ is.

BVAS. Probeer maar eens zonder

 

2. Medische raad versterkt

In de ziekenhuisnetwerken is de positie van de medische raad danig versterkt. Het medezeggenschap dat de artsen hebben afgedwongen in de netwerken is onmiskenbaar een realisatie van BVAS. Onze niet aflatende inspanningen om de artsen strategisch en operationeel te betrekken in het beheer van de ziekenhuisnetwerken hebben duidelijk gerendeerd. Een ziekenhuis zonder dokters mag dan al de wensdroom van economen en managers zijn, het is een utopie.

Er is overtuigend bewijs uit het buitenland - de Mayo Clinic in de VS om maar een voorbeeld te noemen - dat ziekenhuizen het best functioneren met artsen als co-piloot in de cockpit. Het is vanuit die visie dat BVAS de concrete invulling van co-governance in de ziekenhuizen nauwlettend opvolgt en bewaakt.

Even terzijde: we bevinden ons in goed gezelschap. De Franse president Macron stelde begin dit jaar voor om aan het hoofd van elk ziekenhuis een medisch-administratieve tandem aan te stellen. Een stelling die ook hier bij ons als leidraad kan dienen. Tegelijk kwam hij tot de vaststelling dat het gezondheidssysteem baat heeft bij maatregelen die de artsen hun verloren vrijheid teruggeven. We verwelkomen president Macron als erelid van BVAS.

BVAS. Probeer maar eens zonder

Ons kiesprogramma

De slogan ‘Uw toekomst is onze prioriteit’ staat centraal in onze campagne waarin BVAS zich profileert als een constructief en toekomstgericht artsensyndicaat. Hoe zien we uw toekomst? Waarin differentiëren we ons van de andere syndicaten? En vooral: waarom is stemmen op BVAS in juni een absolute noodzaak?

Onze boegbeelden

In de laatste rechte lijn naar de medische verkiezingen richten de boegbeelden in de van BVAS zich rechtstreeks tot alle artsen. Elke video bevat een praktische module met uitleg over de kiesprocedure. Onze boegbeelden zijn ook te bewonderen in de prachtige folder die alle 60.000 Belgische artsen in de bus kregen.

Onze realisaties

Met het oog op de medische verkiezingen die van 6 tot 26 juni 2023 plaatsvinden, presenteren we u een selectie van de belangrijkste realisaties die BVAS in het recente verleden voor u uit de brand kon slepen.