Nomenclatuur

Image

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. De lijst en de wijzigingen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De meest recente versie van de nomenclatuur en de honoraria kan u raadplegen via Nomensoft, de online webtoepassing van het RIZIV.

 

Hieronder vindt u:

  • Een geactualiseerde stand van zaken met betrekking tot het grootscheepse project 'Hervorming van de nomenclatuur'. Deze hervorming ging in 2019 van start en wordt verwacht in 2025 afgerond te zijn.
     
  • Een up-to-date overzicht van de wijzigingen in de nomenclatuur die recent in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Hervorming nomenclatuur

De hervorming van de nomenclatuur is een project dat al geruime tijd op de politieke agenda staat en in drie fasen verloopt. De Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV, met dr. Bart Dehaes (foto) als voorzitter, blijft intussen haar taken voortzetten. De nomenclatuur wordt voortdurend aangepast.

Recente wijzigingen

Alle wijzigingen betreffende de verstrekkingen van de nomenclatuur, de toepassingsregels, de honoraria en de interpretatieregels vindt u hier terug.