Ledenbijdragen

Lid worden van (B)VAS is eenvoudig.

U vindt hier de ledenbijdragen van de 2 Vlaamse afdelingen van BVAS.

Bent u werkzaam in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant?
Stort uw ledenbijdrage op bankrekening IBAN BE39 1111 1175 5919 (BIC ABERBE22) van VAS, Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen met vermelding van uw naam.

Bent u werkzaam in Oost- of West-Vlaanderen?
Stort uw ledenbijdrage op bankrekening IBAN BE15 2850 2031 1930 (BIC GEBABEBB) van het VAS, Afd. Oost- en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk.

    Normaal lidgeld € 495
    +65 jaar met praktijk € 300
    +65 jaar zonder praktijk € 60
    Aso en haio € 55
    1e t.e.m. 3e jaar na erkenning € 200