Uitbreiding en herwaardering GMD

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Leeftijdsklasse GMD bij chronnische patiënten wordt retroactief uitgebreid.

Art. 2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen

Punt 3.2.4.2 van het akkoord 2022-2023 voorziet in een bedrag van 8,8 miljoen euro voor de verhoogde 
tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten (code 102771).

De leeftijdsklasse van 45 tot 75 jaar wordt retroactief vanaf 1 januari 2022 uitgebreid tot de leeftijdsklasse van 30 tot 85 jaar.