Toilettage artikel 11

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juni 2024 wordt een toilettage doorgevoerd in artikel 11.

Art. 11 Algemene speciale technische verstrekkingen en puncties

Verschillende correcties worden doorgevoerd, m.n.:

  • het invoegen van verstrekkingen in de toepassingsregel van de verstrekking 355913-355924
  • het corrigeren naar de correcte en de bij de klinische realiteit aanleunende tekst.
  • Ook worden de verstrekkingen 355552-355563 en 354255-354266 uit de lijst m.b.t. de verstrekkingen die worden verhoogd met 13% wanneer verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar, geschrapt.
  • Tenslotte wordt ook een toilettage doorgevoerd van geneesheer-specialist naar arts-specialist.