Toezicht kinderoncologie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juni 2024 kunnen artsen-specialisten in medische oncologie en artsen-specialisten houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie het toezichthonorarium in het oncologisch dagziekenhuis aanrekenen.

Art. 25 Toezichtshonorarium

Vanaf 1 juni 2024 worden de codes 597273 en 597295 aangepast voor artsen-specialisten in medische oncologie en artsen-specialisten houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie. Deze wijzigingen geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichthonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.