Plastie voor dermatochalasis bovenste ooglid

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juni 2024 worden wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid (code 245733-245744).

Art. 14 Ophtalmologie

Deze wijzigingen houden het volgende in:

  • De terugbetalingsvoorwaarden van de plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid worden verstrengd. De huidige voorwaarden zorgen ervoor dat louter esthetische ingrepen nog te makkelijk worden terugbetaald.
  • De authenticiteit, kwaliteit en reproduceerbaarheid van de perimetrieën ingediend bij het ziekenfonds worden verhoogd en de kans op manipulatie wordt verlaagd. De test dient zo mogelijk operator onafhankelijk te zijn.
  • Deze nomenclatuur wordt verder geüpdatet. Goldmanntoestellen (kinetische perimetrie) worden immers niet meer gefabriceerd en zijn enkel nog op de tweedehandsmarkt te verkrijgen. Het gezichtsveld kan ook via een automatische perimetrie worden bepaald.