Peesexploratie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de peesexploratie (code 280556-280560) geschrapt.

Art. 14 Orthopedie

De peesexploratie (code 280556-280560) is een integraal onderdeel van elke wondbehandeling (code 148094–148105) op een plaats waarbij pezen betrokken kunnen zijn. Deze verstrekking wordt dan ook systematisch aangerekend door bepaalde chirurgen.

Aangezien het hier dan ook gaat om een systematische overcodering, wordt deze verstrekking vanaf 1 juli 2023 geschrapt.