PCR-Stamceltransplantatie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Er wordt vanaf 1 maart 2023 een verstrekking toegevoegd voor het opsporen van infectieuze agentia in het bloed via moleculaire amplificatie bij allogene stamceltransplantatie patiënten.

Art. 24 Klinische biologie
Art. 24bis Klinische biologie, Moleculaire biologische onderzoeken

Deze verstrekking (code 557071-557082) mag maximaal 80 keer worden aangerekend tijdens de periode van 4 maanden vanaf de dag van de transplantatie. De diagnoseregel 78 en cumulatieregel 114 uit artikel 24 worden in dit kader aangepast.