Hysterosalpingo(foam)sonografie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de hysterosalpingo(foam)sonografie ingevoerd.

Art. 14 Gynaecologie

Deze verstrekking met code 432832-432843 omvat het onderzoek van de eileiders door middel van een specifiek echogeen contrastmiddel en onder echografische begeleiding. De verstrekking mag maximaal één keer per kalenderjaar en per patiënt aangerekend worden en mag gecumuleerd worden met de echografie van het kleine bekken (code 469291-469302) of de transvaginale bidimensionele echografie (code 460832- 460843).