Doseren van ureum

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 maart 2023 wordt de nieuwe diagnoseregel 162 toegevoegd.

Art. 3 Gewone geneeskundige hulp
Art. 24 Klinische biologie

De nieuwe diagnoseregel 162 bepaalt dat de prestaties 120072-120083 en 125075-125086 niet kunnen worden aangerekend aan de ZIV of aan de patiënt wanneer de geschatte glomerulaire filtratie snelheid (eGFR) hoger is dan 30ml/min/1,73m².