Correctie coronarografieën

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juli 2024 wordt een definitieve correctie van de N-waarden doorgevoerd voor de coronarografieën (codes 453574-453585, 453596-453600, 464170-464181 en 464192-464203).

Art. 17 Radiologie
Art. 17 ter Medische beeldvorming voor niet-radiologen

De nomenclatuur m.b.t. percutane interventionele verstrekkingen is sinds 1 april 2023 gewijzigd, waarbij o.m. de terugbetaling van een coronarografie die niet onmiddellijk gevolgd wordt door een percutane interventionele verstrekking (codes 464170-464181 en 464192-464203), licht werd teruggeschroefd.

De aangepaste N-waarden van deze prestaties werden echter door een vergetelheid niet in het koninklijk besluit opgenomen. In afwachting van een corrigerend KB werd dit tijdelijk opgelost door de sleutelletterwaarde van de betrokken prestaties aan te passen zodat alsnog de juiste tarieven van toepassing zijn.

Met deze wijziging worden vanaf 1 juli 2024 de aangepaste N-waarden van de codes 453574-453585, 453596-453600, 464170-464181 en 464192-464203 definitief doorgevoerd.