Bezoek van huisarts in woonzorgcentrum of rusthuis

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juni 2024 wordt het bezoek door een huisarts of een huisarts op basis van verworven rechten in een erkend woonzorgcentrum (WZC) of rusthuis (ROB/RVT) ingevoerd.

Art. 2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen

Bezoeken in woonzorgcentra zijn vaak complex en tijdrovend omwille van polyfarmacie en multimorbiditeit. Tevens  is vaak overleg nodig met de verpleegafdelingen, alsook contact met de mantelzorgers.

Het ereloon voor een bezoek van een huisarts aan een woonzorgcentrum wordt met 25 procent verhoogd tot € 45,81 en betreffen volgende 2 nieuwe nomenclatuurcodes:

  • 106610 - Bezoek door een huisarts aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis, per rechthebbende . . . . . N5,6 + D4 + E1
  • 106691  - Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis, per rechthebbende . . . . . N4,2 + D3 + E1

Er worden toeslagen voorzien voor dringende bezoeken tijdens de avond en nacht, in het weekend of op feestdagen.

Voor de huisarts zijn dit volgende toeslagen:

  • 106632 - Toeslag voor een bezoek door een huisarts aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (106610), wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd, per rechthebbende . . . . . D11,99
  • 106654 - Toeslag voor een bezoek door een huisarts aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (106610), wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd, per rechthebbende . . . . . D33,99
  • 106676 - Toeslag voor een bezoek door een huisarts aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (106610), wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of op een feestdag, tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd, per rechthebbende . . . . . D13,99

Voor de huisarts op basis van verworven rechten zijn dit volgende toeslagen:

  • 106713 - Toeslag voor een bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (106691), wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd, per rechthebbende . . . . . D11,5
  • 106735 - Toeslag voor een bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (106691), wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd, per rechthebbende . . . . . D26,0
  • 106750 - Toeslag voor een bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (106691), wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of op een feestdag, tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd, per rechthebbende . . . . . D13,5

Het remgeld voor de patiënt blijft ongewijzigd: € 11,22 voor een gewoon bezoek (€ 2,49 bij een patiënt met een verhoogde tegemoetkoming).

Tegelijkertijd wordt ingezet op een geïntegreerde opvolging van de patiënt. De huisarts dient minstens jaarlijks te bekijken of er nood is aan een voorafgaande zorgplanning, aan medisch-farmaceutisch overleg, aan mondzorg of aan bijkomend multidisciplinair overleg of overleg met de mantelzorgers.