Bezoek van een geriater, neuroloog en (neuro)psychiater in woonzorgcentrum of rusthuis

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 juni 2024 wordt het bezoek door een geriater, neuroloog en (neuro)psychiater in een erkend woonzorgcentrum (WZC) of rusthuis (ROB/RVT) ingevoerd.

Art. 2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen

Voor veel patiënten in een woonzorgcentrum is naast een goede opvolging door de huisarts op een gegeven ogenblik ook een bijzondere follow-up door een neuroloog, een psychiater, een neuropsychiater of een geriater nodig.

De nieuwe honoraria betekenen een forse herwaardering van het ereloon van geriaters, neurologen en (neuro)psychiaters voor een bezoek aan een woonzorgcentrum van € 40,31 tot € 151,50. Dat ligt in lijn met het honorarium dat vandaag bestaat voor een pluridisciplinaire geriatrische evaluatie.

Daarvoor worden nieuwe nomenclatuurnummers in het leven geroepen: 106772 voor geriaters, 106794 voor neurologen en 106816 voor psychiaters. Het remgeld voor de patiënt blijft ongewijzigd op € 15,50 (en volledig terugbetaald indien de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming).

Er is tevens een toeslag mogelijk voor prestaties tijdens de nacht (21.00 - 8.00u) of in het weekend of op feestdagen. De nieuwe prestaties kunnen vanaf 1 juni 2024 aangerekend worden.

De huisarts blijft sterk betrokken: hij moet het bezoek van de specialist aanvragen en de specialist is verplicht hem een verslag te bezorgen. De vergoeding bevat ook al het benodigde pluridisciplinair overleg met andere zorgverstrekkers zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, en met de mantelzorgers.