Beperking operatieve hulp osteotomie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 mei 2024 mag geen operatieve hulp worden aangerekend voor twee specifieke stomatologische verstrekkingen.

Art. 14 Stomatologie
Art. 16 Hulp bij operatieve ingreep

Voor volgende twee verstrekkingen mag geen operatieve hulp meer worden aangerekend:

  1. 312410-312421: osteotomie rond een geretineerde tand waarbij een pericoronaire botresectie en desgevallend een tandsectie wordt uitgevoerd
  2. 312432-312443: osteotomie boven en rond een tandkiem met eventuele tandsectie met verwijdering van de tandkiem

De operatieve hulp mag wel worden aangerekend indien deze wordt uitgevoerd door een arts-specialist in opleiding in de stomatologie.