Bepaling van AST en ALT

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 mei 2024 wordt de gecombineerde bepaling van aspartaat aminotransferase (AST) en alanine aminotransferase (ALT) geschrapt.

Art. 3 Gewone geneeskundige hulp
Art. 24 Klinische biologie

Vanaf 1 mei 2024 wordt de gecombineerde bepaling van aspartaat aminotransferase (AST) en alanine aminotransferase (ALT) (codes 125134-125145) geschrapt.

Ook wordt cumulregel 4 in artikel 24 - Klinisch biologie aangepast.

Het honorarium van de enkelvoudige verstrekkingen AST (codes 125090-125101) en ALT (codes 125112-125123) wordt verhoogd van B 80 (€ 2,50) naar B 100 (€ 3,12).