Bepalen van hypermutatiestatus en VH-gebruik enkel bij chronische lymfatische leukemie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 maart 2023 wordt verstrekking 587834-57845 en de bijhorende diagnoseregel aangepast.

Art. 33 bis Moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal

Het bepalen van de hypermutatiestatus en VH-gebruik van het productieve immuunglobuline zware keten gen zal vanaf dan bij patiënten met een chronische lymfatische leukemie kunnen worden uitgevoerd.

Deze verstrekking mag slechts één keer in het leven van een patiënt worden aangerekend en mag alleen worden aangerekend bij patiënten met actieve of gevorderde ziekte zonder 17p deletie/TP53 mutatie.