Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen, dat op 21 december 2021 werd gesloten, is op 8 februari ll. in het Staatsblad verschenen. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en loopt af op 31 december 2023. Deconventioneren kan nog tot en met donderdag 10 maart 2022 via de beveiligde online applicatie MyRiziv.

 

Brussel, 8 februari 2022

 

De dag van bekendmaking in het Staatsblad geldt als begindatum voor de termijn van 30 dagen die artsen hebben om het akkoord te weigeren of slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Artsen die dat wensen moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op donderdag 10 maart 2022 meedelen via de beveiligde webapplicatie MyRiziv.

 

Artsen die zich voor hun volledige activiteit willen conventioneren, hoeven geen administratieve stappen te ondernemen. Wie niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt door het RIZIV automatisch beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor de volledige beroepsactiviteit.

 

Zoals vermeld in punt 4.1 van het akkoord, bedraagt het sociaal statuut € 5.128,78 voor een volledig geconventioneerde arts en € 2.419,36 voor wie zich gedeeltelijk conventioneert. Voor artsen in opleiding is een sociaal statuut van € 6.401,38 voorzien.

 

Dr. Luc Herry,

Voorzitter BVAS

 

Raadpleeg HIER de praktische modaliteiten om zich te deconventionneren. 

Klik HIER om de volledige tekst van het akkoord te raadplegen en ook de grote krachtlijnen.

Publicatie datum: 01/03/2022

Nieuw akkoord

Publicatie datum: 17/12/2020

NCAZ-akkoord