Samenwerken met verpleegkundigen? Heel graag, maar met respect voor de wettelijke grenzen

10 november 2023

“Verpleegkundigen zouden vaker ingezet moeten worden om consultaties te doen bij patiënten met chronische of langdurige aandoeningen,” meldde de VRT gisteren op basis van een nieuw rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). BVAS en het ASGB/Kartel zijn gehecht aan een goede samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen, maar verpleegkundigen deze autonomie geven gaat te ver.

Image
arts en verpleegkundige

Het KCE beveelt in een nieuw rapport (*) aan om verpleegkundigen autonoom bepaalde consultaties te laten doen, onderzoeken te laten aanvragen en geneesmiddelen voor te laten schrijven. De timing van het KCE kan niet beter voor minister Vandenbroucke die een wetsontwerp voorbereidt om verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden te geven.

BVAS en het ASGB/Kartel zien tal van voordelen in een goed uitgebouwde samenwerking met verpleegkundigen. Die samenwerking mag zelfs nog geïntensifieerd worden. Maar in onze visie blijft de huisarts verantwoordelijk om het beslissingsproces uit te stippelen, zowel diagnostisch als therapeutisch. Uiteraard houdt dat ook taakdelegatie naar andere zorgactoren in, maar steeds met de huisarts als exclusieve mandaathouder van het zorgvoorschrift.

Door bepaalde taken te herverdelen en verpleegkundigen meer verantwoordelijkheid te geven,” zo argumenteert het KCE, “ kan de werkdruk op artsen én verpleegkundigen afnemen.” Waar hebben we dit nog gehoord? Andermaal worden terechte klachten over administratieve en niet-zorggerelateerde overlast ingeroepen om het medische takenpakket van huisartsen uit te hollen. Dit moet stoppen.

BVAS en het ASGB/Kartel zijn al lang vragende partij voor een degelijke én financieel onderbouwde ondersteuning van de huisartsenpraktijk. Het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen reserveert hiervoor een budget voor van 16,5 miljoen euro voor 2023. Maar de werkgroep die zich over de uitvoering van dit punt uit het akkoord moet buigen, kwam pas onlangs voor het eerst samen. Het werk afronden zal voor 2024 zijn.

New Deal

Een wetsontwerp dat verpleegkundigen autonomie zou geven om geneesmiddelen voor te schrijven en onderzoeken aan te vragen, interfereert met de New Deal voor huisartsen waarin de verpleegkundigen een praktijkondersteunende en uitvoerende rol krijgen onder toezicht van de arts.

Het is verder ook belangrijk dat huisartsenpraktijken die opteren om niet in de New Deal te stappen ook verpleegkundige ondersteuning krijgen. Zo kunnen alle artsen taken delegeren aan de verpleegkundige om samen gerichtere zorg te verlenen. In heel wat praktijken wordt er de facto al op die manier gewerkt, ook al is het financieel kader ervoor zwaar ontoereikend.

Ivoren toren

Dat minister Vandenbroucke in de gegeven omstandigheden eenzijdig een wettelijk initiatief neemt, is voor BVAS en het ASGB/Kartel onaanvaardbaar. We roepen de minister op om dringend het overleg aan te gaan. We zijn immers voorstander van een sterke eerste lijn waarin elke beroepsgroep die taken uitoefent die de wet hem toevertrouwt. Zou dat niet beter zijn dan vanuit de ivoren toren eenzijdige maatregelen te nemen die de actoren uit die eerste lijn tegen mekaar opzet?

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS
Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS
Dr. Luc Herry, bestuurslid BVAS
Dr. Thomas Gevaert, co-voorzitter ASGB/Kartel
Dr. Michel Creemers, co-voorzitter ASGB/Kartel

(*) U vindt het KCE-rapport via deze link
   

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.