Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Orde publiceert nieuw advies over GMD

Het beheer van een GMD is voorbehouden aan erkende huisartsen. Elke huisarts die GMD's wenst te beheren moet voldoen aan de voorwaarden om die erkenning te bekomen of te behouden. De nationale raad is van mening dat een GMD-houdende huisarts de volledige huisartsenzorg moet kunnen verzekeren. Dat staat in een nieuw advies van de Orde der Artsen.

 

De Orde lijkt daarmee te reageren op een recent pleidooi van het VBS om ook bepaalde specialisten het recht toe kennen een GMD te openen en beheren. BVAS distantieerde zich van dat standpunt.

 

Klik HIER voor het nieuwe advies