Oproep aan alle artsen: als u zondag in het stemhokje staat, kies dan wijs en weloverwogen!

7 juni 2024

Er was de voorbije weken geen ontkomen aan. De campagnes van de politieke partijen die naar uw stem dingen, gingen in overdrive. Uiteraard is het belangrijk dat kiezers goed geïnformeerd naar de stembus trekken. Zo hoort het in een democratie.

Image
Johan Blanckaert

Maar wie de duidingsprogramma’s en debatten volgde, was getuige van een niet altijd even fraai spektakel met soms extreme stellingen en overmatige profileringsdrang. Politici gingen met elkaar in de clinch over kiesbeloftes die vaak onbetaalbaar zijn. Het hoort erbij, zult u zeggen.

De verkiezingen van zondag lijken vooral te draaien rond thema’s als migratie, koopkracht, veiligheid en de strijd tegen woke. Gezondheidszorg mag dan op het eerste gezicht niet het centrale thema zijn, het is en blijft een dossier dat iedereen aanbelangt.

En dan kan ik helaas niet om de vaststelling heen dat maar weinig partijen de artsen ondersteunen in hun rol van vrije ondernemer. Dat valt te betreuren want artsen zijn nu eenmaal vrije beroepers, dat zit in hun DNA.

Wie er de statistieken op naslaat, ziet dat het vrije beroep sterk in de lift zit. Cijfers van de Federatie Vrije Beroepen (FVB) wijzen uit dat ons land in 2022 34.532 artsen telde met het statuut van vrij beroep. Artsen behoren bovendien tot de sterkste stijgers. Volgens de FVB is de vrije beroeper “de motor van de maatschappij” en dat is helemaal terecht. “Sterke vrije beroepen resulteren in een sterke maatschappij”, is een statement dat ik volledig kan onderschrijven.

Sta mij toe om uit te leggen waarom het essentieel is dat artsen ook na de verkiezingen in hun rol als vrije ondernemer het beste van zichzelf kunnen blijven geven. Een vrije geneeskunde, met de arts als ondernemer in een hoofdzakelijk prestatiegebonden financieringsmodel, biedt de beste garantie op toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg.

Het is namelijk eenvoudig: artsen functioneren het best als ze zelf initiatief kunnen nemen en hun praktijk volgens eigen inzicht kunnen voeren. Duw de artsen in een canvas van overheidsgestuurde regulering en je neemt niet alleen hun vrij statuut af maar ook hun drive om te excelleren, om tot het uiterste te gaan voor hun patiënten. Daarom zijn de patiënten onze partners in dit verhaal, al krijgen ze van politici vaak het tegendeel te horen. 

Maar gelukkig sta ik niet alleen met mijn analyse. In een recente enquête kregen artsen de vraag of minister Vandenbroucke het vrije beroep van arts voldoende respecteert. Drie kwart (76%) beantwoordde die vraag negatief. Een ruime meerderheid van de respondenten in diezelfde enquête verkoos het statuut van zelfstandige en wil dat statuut ook in de toekomst behouden.

Als u zondag uw stemplicht vervult, laat u dan leiden door uw belangen als arts én de belangen van uw patiënten, die meer samenlopen dan men soms doet uitschijnen. Het is niet aan mij om stemadvies te geven, maar als u in het stemhokje staat, kies dan wijs en weloverwogen!

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

Brussel, 7 juni 2024

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.