Grote meerderheid artsen tegen vaccinatie door apothekers

25 januari 2022

Ruim zeven op de tien artsen geven aan dat ze niet akkoord gaan met vaccinatie tegen Covid-19 door apothekers. Bij de huisartsen loopt dat op tot bijna 80%. Dat blijkt uit een online enquête van BVAS die vrijdag jl. startte en vandaag wordt afgesloten.

Image
L'opposition est plus forte chez les médecins généralistes

In totaal namen 1.470 artsen deel aan de mini-enquête die we vrijdagavond lanceerden. Die hoge respons illustreert hoe gevoelig de kwestie ligt. Het voorontwerp van wet machtigt de apothekers om coronavaccins – en in de toekomst ook andere vaccins – toe te dienen in hun officina, terwijl dat voor coronavaccins niet toegestaan is voor artsen in hun praktijk. Moeten huisartsen straks hun patiënten die niet in een vaccinatiecentrum ingeënt willen worden naar de apothekers doorverwijzen?

En wat als de apothekers binnenkort ook griepvaccins mogen zetten? In hun dubbele rol van voorschrijver en vaccinator hebben ze er alle belang bij om zo veel mogelijk te vaccineren. Met het risico dat er een onevenwicht ontstaat en er te weinig vaccins overblijven voor de meest kwetsbare patiënten.

BVAS schreef al twee open brieven aan minister Frank Vandenbroucke en premier De Croo om hen op andere gedachten te brengen. Maar tevergeefs, geen van beiden verwaardigde zich om te antwoorden. Ook na onze succesvolle online betoging #GeenStem bleef het oorverdovend stil op de kabinetten. De regering heeft er geen boodschap aan dat de rol van de huisarts stap voor stap wordt uitgehold. Voor de politiek zijn huisartsen quantité négligeable.

Onze nieuwe enquête bevestigt dat het voorontwerp van wet op veel verzet van de basis stuit.  Van de 1.470 deelnemers vinkten er 1.058 (72,0%) aan dat ze niet akkoord gaan. Het verzet leeft sterker onder de huisartsen: 79,3% ziet het niet zitten dat apothekers gemachtigd worden om tegen Covid-19 te vaccineren. De wrevel is het grootst bij de Franstalige huisartsen: 83,2% van hen tekent verzet aan. Bij de Vlaamse huisartsen is dat 78,3%. Een verschil dat niet significant is.

BVAS vraagt zich af wanneer er een gelijkaardige peiling bij de apothekers wordt afgenomen. Uit de vele contacten die we hierover hadden, leiden we af dat veel apothekers geen vragende partij zijn om de rol van vaccinator op zich te nemen. Het is vooral de apothekerslobby die deze rol claimt. Hoog tijd dus om de apothekers te velde te bevragen.

Dr. Luc Herry, voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.