Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Franstalige huisartsen willen opschorting van verplichte data-overdracht vanuit zorgtrajecten

Het Collège de Médecine Générale (CMG) raadt Franstalige huisartsen aan om voorlopig geen gevolg te geven aan de vraag van het WIV/ISP om voor eind december 2017 patiëntengegevens uit de zorgtrajecten over te maken. Het anonieme karakter van deze verplichte data-overdracht is volgens het College niet gegarandeerd. Het CMG vraagt meer uitleg over de bescherming van het beroepsgeheim.

 

Het gaat om een gezamenlijk statement van de Franstalige huisartsenkringen, universiteiten en artsensyndicaten (1). Voor ABSyM ondertekenden dr. Luc Herry en dr. Michaël Bernier het communiqué. Het CMG zegt niets tegen zorgtrajecten op zich te hebben. De ondertekenaars zijn ook voorstander van wetenschappelijk onderzoek op basis van patiëntengegevens afkomstig van de zorgtrajecten.

 

Het Collège verzet zich wel tegen de pseudonimisering van de gegevens via het platform Healthdata.be. Pseudonimisering is niet hetzelfde als de anonimisering die beloofd was in de zorgtrajectencontracten.

 

(1) Klik HIER voor het communiqué van het College de Médecine Générale: ‘Transmission des données de trajets de soin: demande de clarification préalable’: