Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

FAGG * Wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins

BRUSSEL 15/04 - Elke donderdag publiceert het FAGG een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België.

 

De kerncijfers tot en met 12.04.2021

 

  • 1 882 040 personen hebben ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.
  • Er werden 10 943 bijwerkingen gemeld via het online COVID meldingsformulier.
    Verdeling volgens de criteria van ernst van de meldingen ontvangen via het online COVID-19 formulier:

 


Verdeling volgens de criteria van ernst van de meldingen ontvangen via het online COVID-19 formulier

 

 

  • Hiervan werden er 3 207 in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance geregistreerd.

 

  • Van de bijwerkingen die in EudraVigilance geregistreerd zijn, ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. Deze reacties zijn gekende bijwerkingen en zijn in de bijsluiter beschreven. Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een tweetal dagen. Bij de mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis. Informatie over de meest frequente bijwerkingen na vaccinatie tegen COVID-19 is toegevoegd in de vragen en antwoorden.

 

  • 2 014 meldingen zijn ernstig. De overgrote meerderheid van deze meldingen wordt als ernstig beschouwd omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten als gevolg van koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats.

 

  • 74 meldingen zijn overlijdens. Er is tot nu toe geen formeel oorzakelijk verband met een COVID-19-vaccin vastgesteld. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld (verschillende medische situaties) en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden.

 

Meer info via deze link.

 

Bron: Website FAGG