Een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, wat nu?

22 december 2020

Vorige week is men bij de Medicomut voor het komende jaar tot een nieuw akkoord gekomen. Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 eindigt op 31 december 2020. 
Het nieuwe akkoord zal vermoedelijk in januari in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om u al dan niet elektronisch te deconventioneren.
 
 

Image

Vorige week is men bij de Medicomut voor het komende jaar tot een nieuw akkoord gekomen. Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 eindigt op 31 december 2020.

Minister Frank Vandenbroucke had reeds vorige week donderdag zijn tevredenheid over het akkoord uitgesproken. Gisteren werd het akkoord goedgekeurd door het Verzekeringscomité én door de Algemene Raad van het RIZIV. Het akkoord moet nu aan de ministerraad worden voorgelegd, gevolgd door de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het nieuwe akkoord zal vermoedelijk in januari in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om u al dan niet elektronisch te deconventioneren.

 

  • Als u van plan bent om ook het komende jaar geconventioneerd te blijven, dient u geen actie te ondernemen.
  • Bent u geconventioneerd in 2020, maar wenst u zich te deconventioneren in 2021?
    Dan kan u vanaf 1 januari 2021 nog geen vrije honoraria aanrekenen. Tot op het moment dat u zich elektronisch deconventioneert, bent u verplicht om uw conventiestatuut volgens het huidige akkoord aan te houden.

 

Wanneer en hoe deconventioneren voor 2021?

Vanaf de publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad heeft u 30 dagen de tijd om u te deconventioneren via de online webtoepassing MyRiziv.

Uw weigering van toetreding tot het akkoord per aangetekend schrijven geldt niet. Enkel de online registratie is geldig.

Uiteraard brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte van de publicatie van het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 in het Belgisch Staatsblad en lichten we u verder in over de modaliteiten om u gedeeltelijk te conventioneren of volledig te deconventioneren.

De voornaamste punten van het akkoord kan u HIER nalezen.

 

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.