Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

De apotheker die dokter wilde spelen (Dr. David Simon)

 

Uit het artikel in Medi-Sfeer "Een apothekersapp voor de coaching en monitoring van diabetespatiënten" blijkt dat de waarschuwingen van BVAS voor de strategie van de APB (Algemene Pharmaceutische Bond) gegrond zijn. Dankzij deze app kunnen apothekers immers beschikken over competenties die tot nu toe wettelijk waren voorbehouden aan artsen.

 

Hoewel de apothekers hier niet echt enthousiast over zijn, zet het bedrijf Multipharma de eerste stap met "een studie die de voordelen van coaching van type 2-diabetespatiënten door de apotheker via een mobiele app aantoont."

 

De huisarts zal eenvoudigweg “op de hoogte worden gebracht als een patiënt in het onderzoek wordt opgenomen" en hij wordt vervangen door een "geïntegreerde praktijkunit" bestaande uit een endocrinoloog en een apotheker.

 

Het onderzoek, dat zes maanden zal duren en betrekking heeft op een cohort van 100 patiënten, beperkt zich tot het op afstand controleren van de capillaire glucosespiegels en de therapietrouw. De wetenschappelijke evaluatie blijft beperkt tot de meting van het gehalte aan geglyceerde hemoglobine aan het begin en het einde van het experiment.

 

De patiënt de illusie geven dat de opvolging van zijn diabetes op deze manier volledig door een apotheker wordt verzorgd, betekent een gevaarlijk misbruik van het vertrouwen van de patiënt en kan een bron van complicaties zijn.

 

De follow-up van een diabetespatiënt van type 2 in zijn geheel leent zich niet tot improvisatie. Het behoort zelfs tot de meest complexe opdrachten van de huisarts. De diabetespatiënt lijdt meestal aan een aantal met elkaar samenhangende co-morbiditeiten waarbij het van essentieel belang is ze op te sporen, te behandelen en zo snel mogelijk op te volgen. Als de apotheker zijn diabetes controleert, geeft dat de patiënt een gevoel van veiligheid dat hem of haar zal weghouden van de expertise van zijn huisarts, met het risico dat er problemen opduiken en verergeren, die in het beste geval met vertraging en in het slechtste geval helemaal niet behandeld worden door de huisarts.

 

De apothekers maken een ernstige economische crisis door. Hun omzet is gedaald sinds online apotheken parafarmaceutische producten tegen lage prijzen zijn gaan aanbieden. Voor hun vertegenwoordigers is de verleiding groot om te proberen het inkomen van de apothekers op te krikken door een wettelijke erkenning te eisen van competenties die tot nu toe uitsluitend aan artsen waren voorbehouden.

 

De literatuur staat bol van de publicaties van apothekers die trachten aan te tonen waarom het zinvol is om aan de apothekers competenties toe te kennen zoals:

 - vaccinatie

 - screening op chronische ziekten

 - monitoring van biologische indicatoren in verband met medicatie

 - toezicht op het optreden van gezondheidsproblemen als gevolg van medicatie

 - aanpassing van de dosering van geneesmiddelen aan de klinische en biologische evolutie

 - vernieuwing van chronische medicatie zonder voorschrift

 - onderbreken van chronische medicatie zonder medisch advies

 - behandeling van gezondheidsproblemen die op basis van de anamnese als "goedaardig" worden beschouwd

 - de vrije aflevering van geneesmiddelen waarvoor momenteel een medisch voorschrift vereist is

 - de status van "pre-eerste lijn", die bepaalt of een patiënt al dan niet een arts moet raadplegen

 

De vertegenwoordigers van de apothekers doen hun uiterste best om de vertegenwoordigers van onze beroepsgroep te overtuigen om dit openbaar overnamebod van de huisartsgeneeskunde te aanvaarden. En het minste wat we kunnen zeggen is dat ze succes hebben. Binnen het Waalse platform voor eerstelijnszorg, waar de toekomst van de multidisciplinariteit wordt uitgewerkt, heeft de GBO het tot haar topprioriteit gemaakt om "te evolueren naar meer taakverdeling (subsidiariteitsprincipe) binnen de eerstelijnszorg". Het syndicaat staat in alle beslissingsorganen volledig achter de eis van de apothekers om toegang te krijgen tot steeds meer gegevens van onze medische dossiers.

 

Het is belangrijk erop te wijzen dat in het regeerakkoord van 30 september 2020 deze revolutie in de eerstelijnszorg wordt aangekondigd: "Deze moet in diens rol als bewaker en coach van ons systeem verder worden ondersteund. Dat is zeker ook zo voor de apothekers met wie de regering de reflectie over hun toekomstige rol verderzet.”

 

Laten we hopen dat deze eerste stap van het bedrijf Multipharma de huisartsen de ogen zal openen voor het dwaze risico dat ze lopen als vertegenwoordigers van onze beroepsgroep de apothekers steunen in hun demarche om onze competenties over te nemen. BVAS zal er alles aan doen om dit te voorkomen.

 

David Simon