BVAS tevreden over strafverzwaring bij geweld tegen hulpverleners

18 januari 2024

Gewelddelicten tegen de politie, artsen en andere hulpverleners waarop 1 tot 3 jaar cel stond, worden vanaf nu gesanctioneerd met een zwaardere straf van 3 tot 5 jaar. BVAS dringt al geruime tijd aan op een zerotolerancebeleid voor elke vorm van geweld tegen zorgverleners. Deze strafverzwaring is een belangrijk signaal.

Image
Minister van Justitie

De Kamer heeft vorige week donderdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (foto) dat geweld tegen onder meer artsen, voortaan strenger bestraft. 

Artsen, verpleegkundigen, apothekers en kinesitherapeuten stonden al op de lijst met beschermde maatschappelijke functies. Die lijst wordt nu uitgebreid tot alle gezondheidszorgberoepen. 

Feiten van geweld die bijvoorbeeld bestraft worden met 1 tot 3 jaar celstraf, worden bestraft met een zwaardere straf van 3 tot 5 jaar indien ze gepleegd worden tegen één van deze functies. Daarbij worden doodslag, foltering en onmenselijke behandeling voortaan toegevoegd aan de lijst met misdrijven waarvoor een bijkomende strafverzwaring geldt,” aldus het kabinet van Justitie.

Het is de bedoeling dat de maatregel binnenkort in werking treedt en dat niet gewacht moet worden op de inwerkingtreding van het nieuw Strafwetboek.

Hoogste prioriteit

De gevallen van agressie tegen artsen die de media halen, zijn slechts het topje van de ijsberg. Het meldpunt ‘Artsen in moeilijkheden’ dat de Orde van Artsen in 2016 oprichtte, verzamelde tot vorig jaar al meer dan 400 klachten over geweld tegen artsen, met 72 meldingen in 2022 als triest dieptepunt. Experten schatten dat 77% van de agressiegevallen niet wordt gemeld.

Het veiligheidsprobleem van artsen en andere hulpverleners verdient dan ook de hoogste prioriteit op de politieke agenda. BVAS vraagt al langer dat geweld tegen artsen en andere hulpverleners resoluut wordt aangepakt. In die zin is het wetsontwerp van minister Van Tigchelt een belangrijk signaal dat we toejuichen.

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

Wie artsen en zorgverleners aanvalt, valt de hele samenleving aan.

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie licht toe: “Artsen en zorgverleners staan elke dag in de frontlinie voor onze gezondheid, net zoals politiemensen dat doen voor onze veiligheid. Wie hen aanvalt, valt de hele samenleving aan. Daarom hebben we ervoor gekozen om geweld tegen artsen en zorgverleners strenger te bestraffen. Deze veel strengere bestraffing sluit niet uit dat iemand overgaat tot fysieke agressie: maar geweldplegers krijgen wel een duidelijk signaal. Zij zullen het gevolg van hun daden harder voelen bij een veroordeling.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.