Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVAS mag niet ontbreken op hoorzittingen over ziekenhuishervorming

BVAS is ten zeerste verbaasd dat de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen hoorzittingen plant over de ziekenhuishervorming en daarbij wel ziekenhuisfederaties, mutualiteiten, werknemersorganisaties en de administratie uitnodigt, maar niet de artsen. In een brief aan de voorzitter van de commissie wijst BVAS erop dat het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar zou zijn als het meest representatieve artsensyndicaat geen spreekrecht zou krijgen.

 

Brussel, 25 mei 2022

 

BVAS vernam via de pers dat de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen hoorzittingen over de ziekenhuishervorming heeft gepland op 22 juni en 6 juli aanstaande. Volgens onze informatie zou commissievoorzitter Thierry Warmoes (PTB) het niet overwegen om een vertegenwoordiger van de artsen het woord te geven. Nochtans is een debat over de hervorming van de ziekenhuizen moeilijk denkbaar zonder artsen.

 

Artsen zijn, als eerste verstrekkers van zorg, essentieel voor de werking van het ziekenhuis,” schrijft BVAS in de brief die gericht is aan Thierry Warmoes, Kamervoorzitster Éliane Tillieux (PS) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Medische zorg aanbieden aan patiënten is en blijft de hoofdopdracht van elk ziekenhuis en het spreekt voor zich dat artsen daar een uiterst belangrijk aandeel in hebben.”

 

Bij de laatste medische verkiezingen behaalde BVAS 84% van de stemmen bij de artsen-specialisten. BVAS mag dan ook niet ontbreken op een debat dat alle artsen, en in het bijzonder alle artsen-specialisten, fundamenteel aanbelangt. We zijn bereid om onze knowhow en expertise te delen met de leden van de Kamercommissie en houden ons ter beschikking om in te gaan op een uitnodiging voor de hoorzittingen.

 

Dr. Luc Herry,

Voorzitter BVAS

 

Klik HIER voor de brief