Apothekers een coronavaccin laten toedienen? Wellicht de druppel te veel voor de artsen

22 oktober 2021

BVAS verzet zich met klem tegen het voorstel van minister Vandenbroucke om apothekers de toelating te geven om in hun officina het coronavaccin toe te dienen. Dit houdt ernstige risico’s in voor de patiënten. Het is bovendien een regelrechte kaakslag aan het adres van de artsen.

Image

Apothekers de toelating geven om in hun apotheek te vaccineren, houdt ernstige gezondheidsrisico’s in voor de bevolking. Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden. Omwille van het risico op nevenwerkingen, contra-indicaties en complicaties is het vereist dat een arts aanwezig is die snel kan diagnosticeren en behandelen.

Een apotheker heeft die competenties niet en een korte spoed-opleiding tot vaccinator zal daar weinig aan veranderen. Het is overigens zeer de vraag wat die zogenaamde opleiding voorstelt. De apothekers lobbyen al langer om zelf te mogen vaccineren tegen corona. Ze willen hun takenpakket op een onverantwoorde manier uitbreiden ten koste van de artsen. Voor BVAS is het klaar en duidelijk: laat de farmacie over aan de apothekers en de geneeskunde aan de artsen.

De apothekerslobby haalt voortdurend drogredenen aan zoals het argument dat ze de drempel naar vaccinatie willen helpen verlagen. Dat is naast de kwestie: het probleem is niet dat er een tekort aan vaccinatoren zou zijn. Het probleem is dat niet iedereen zich wil laten vaccineren. Zolang men de vaccinatie niet verplicht stelt - en dat niet alleen voor zorgverleners maar voor de hele bevolking - heeft het geen zin om bijkomende vaccinatoren op te leiden.

De artsen hebben het gehad met de denigrerende manier waarop de regering hen systematisch miskent. Ze zijn meer en meer gedegouteerd over slechte regeringsbeslissingen waarover ze niet eens gehoord werden. De regering is gewaarschuwd: dit zou weleens de spreekwoordelijke druppel te veel kunnen worden.

Dr. Luc Herry,

Voorzitter BVAS

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Vaccinatie door apothekers'

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.