Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Thema’s pilootprojecten

Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen

Persmededeling

BRUSSEL, 15/09/2015.- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft 470 voorstellen ontvangen op haar oproep voor thema’s voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. De reacties komen uit alle mogelijke hoeken: van patiënten zelf, van ziekenhuizen, van verpleegkundigen, van artsen, van de industrie, van verenigingen voor thuiszorg  en bijvoorbeeld ook van OCMW’s.  

Maggie De Block: “Het zijn creatieve en innovatieve voorstellen die aantonen dat onze mensen op het terrein klaarstaan om te veranderen. “

De voorstellen gaan over tal van onderwerpen zoals aangepaste opvang in een andere omgeving dan het ziekenhuis (thuishospitalisatie, zorghotels, …)  en taakafspraken tussen ziekenhuizen en andere zorgverleners, ondersteund met e-gezondheidsapplicaties. In totaal hebben 219  personen of organisaties gereageerd op de oproep; velen hadden meerdere suggesties.  

Selectie

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft alle voorstellen ingezameld. De beleidscel van minister De Block en een  overleggroep met vertegenwoordigers van de artsen, de ziekenfondsen en de ziekenhuiskoepels buigen zich de komende weken over die suggesties en zullen een aantal thema’s voor pilootprojecten selecteren. Eens de thema’s vastliggen, maakt de minister ze bekend en wordt een nieuwe oproep gelanceerd, ditmaal voor concrete projecten rond de geselecteerde thema’s.

Een aantal van de ingediende voorstellen houdt geen rechtstreeks verband met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Minister De Block: “Maar ze zijn ook interessant en waardevol. We kunnen ze zeker meenemen in onze andere grote werven zoals het project e-gezondheid of geïntegreerde zorg voor chronische patiënten.

Hervorming nodig

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is één van de prioriteiten in de huidige legislatuur. De noden van de patiënten zijn veranderd, onze samenleving telt steeds meer ouderen en chronisch zieken die een ander soort zorg vragen, en er worden tal van vernieuwende behandelingen ingevoerd. Tegelijkertijd blijkt uit de MAHA-studies van Belfius dat jaarlijks meer en meer ziekenhuizen in het rood eindigen: 28 op 92 in 2012 en 40 op 92 in 2013.

De hervorming is in de steigers gezet om de financiering van de ziekenhuizen duurzaam en gezond te maken en om de plaats van onze ziekenhuizen in een snel veranderend zorglandschap te herbekijken.

Nieuwe en innovatieve ideeën zullen eerst via pilootprojecten getest worden. Deze pilootprojecten worden via een aangepast model gefinancierd zodat het mogelijk is voor ziekenhuizen en andere zorgverleners om deel te nemen.

Na een evaluatie beslist de overheid of en welke projecten ze op ruimere schaal zal invoeren.

 

Hier vindt u de thema's

 

Meer info:          Els Cleemput, woordvoerster

Tel. : 0032 475 29 28 77

Mail :  els.cleemput@minsoc.fed.be

Internet : www.deblock.belgium.be

Twitter: @Maggie_DeBlock


 

07/07/15 Maggie De Block vraagt de sector om thema’s voor pilootprojecten

Persmededeling van Maggie de Block (07/07/2015)

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceert een oproep om thema’s in te dienen voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap. Minister De Block: “We willen zoveel mogelijk ideeën van het terrein verzamelen voor we met concrete projecten starten.” De thema’s voor de pilootprojecten moeten beantwoorden aan bepaalde kenmerken en hebben als adagium de centrale positie van de patiënt.

 

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is één van de prioriteiten in de huidige legislatuur. De noden van de patiënten zijn veranderd, onze samenleving telt steeds meer ouderen en chronisch zieken die een ander soort zorg vragen, en er worden tal van vernieuwende behandelingen uitgevonden. Tegelijkertijd blijkt uit de MAHA-studies van Belfius dat jaarlijks meer en meer ziekenhuizen in het rood eindigen: 28 op 92 in 2012 en 40 op 92 in 2013.

Om de financiering van de ziekenhuizen duurzaam en gezond te maken, is de hervorming in de steigers gezet.

In een eerste fase willen minister De Block en haar team innovatieve ideeën over zorgorganisatie uittesten aan de hand van pilootprojecten, die via een aangepast model gefinancierd zullen worden. Na een evaluatie beslist de overheid of en welke projecten ze op ruimere schaal zal invoeren.

 

Vlak na de voorstelling van de aanpak van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op 24 april ontving minister De Block al tientallen suggesties voor pilootprojecten. Maggie De Block: “Het is bijvoorbeeld al duidelijk dat één van de projecten zal draaien rond veilig bevallen met een korter ziekenhuisverblijf. Maar ik ben ervan overtuigd dat nog veel mensen op het terrein – dat mogen zeker ook patiënten zijn – vernieuwende ideeën hebben over zorgorganisatie. Dat kan gaan van chemobehandelingen thuis tot manieren om de financiering deels te laten afhangen van de geleverde  kwaliteit. Of bijvoorbeeld een netwerk van ziekenhuizen en zorginstellingen die de transmurale zorg anders structureren.”                                                                                                                                                  …

Minister De Block wil met deze eerste oproep de prioritaire thema’s bepalen voor de pilootprojecten.

Ze lanceert haar oproep naar een groot aantal koepelorganisaties en instellingen uit de sector, naar de sociale partners en naar potentiële belanghebbenden zoals verzekeringsinstellingen en banken.                             

 

De thema’s voor de pilootprojecten moeten stroken met een aantal doelstellingen. Bijvoorbeeld:

  • het budget dat op dit moment aan de betrokken patiëntengroep wordt besteed, moet efficiënter ingezet worden;
  • de kwaliteit van de zorg moet minstens gelijk blijven maar liefst verbeteren;
  • en de kosten voor de patiënt mogen niet toenemen in vergelijking met de standaardzorg buiten het pilootproject.

 

Daarnaast zijn er ook enkele kenmerken waaraan ze moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld:

  • de patiënt is nauw betrokken bij het behandeltraject;
  • de voorgestelde project is vernieuwend omdat meerdere ziekenhuizen en/of zorgverleners en -instellingen samenwerken of omdat er een nieuw soort samenwerking tussen zorgverleners wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen artsen uit ziekenhuizen en thuisverpleegkundigen, tussen artsen van verschillende disciplines enz.
  • het gaat om evidence-based patiëntenzorg. Behandelingen waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat, komen niet in aanmerking.
  • het inzetten van ziekenhuiszorg wordt geoptimaliseerd: patiënten krijgen kwaliteitsvolle voor- en nazorg en hun verblijf in het ziekenhuis duurt niet langer dan nodig.
  • de innovatieve organisatie leidt tot vereenvoudiging en efficiëntiewinst, onder andere via het gebruik van het elektronisch patiëntendossier.

 

Suggesties voor thema’s, aangevuld met een beknopte verantwoording, zijn welkom op het mailadres hospfin-pilot@minsoc.fed.be tot en met 6 september 2015.

 

Om meer te weten over  " oproep voor thema's pilootprojecten", hier klikken

 

Wie extra informatie wenst over de doelstellingen en de kenmerken waaraan een thema moet voldoen, vindt die op de websites: 

 

Meer info:  Els Cleemput, woordvoerster

 

Publicatie datum: 13/08/2015

 

Publicatie datum: 16/09/2015