Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Rol van de ziekenhuizen in de (voorlopige) zorgraad

Ziekenhuizen als optionele partner binnen zorgraden

Eerst en vooral, ziekenhuizen kunnen deelnemen aan zorgraden als optionele partner (dus niet binnen cluster "gezondheidszorg"). O.a. lokale ziekenhuizen de mogleijkheid bieden om deel te nemen aan een zorgraad was net één van de achterliggende argumenten om enkele “optionele” zetels te voorzien. Maar inherent aan dit argument was de beoogde doelstelling, of beter, de beoogde meerwaarde die we voor ogen hadden. Deelname van een lokaal ziekenhuis aan een zorgraad moet vooral bijdragen aan het beter organiseren en opvolgen van de kwaliteit en afstemming van de zorgcontinuïteit en transmurale zorg tussen de eerstelijnszorgaanbieders van de eerstelijnszone en het/de lokale ziekenhuis/zen. Het gaat dan over specifieke en contextgebonden samenwerkingen, afspraken, regels ... voor de organisatie van transmurale zorg, overdracht, opvolging enz.

 

Naast deelname in de zorgraad zelf is een deelname van ziekenhuizen aan specifieke werkgroepen rond bv. samenwerking of zorgcontinuïteit uiteraard ook een meerwaarde voor eerstelijnszones.

 

Regionaal zorgstrategisch plan

De deelname van ziekenhuizen aan zorgraden kan voor de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken niet dienen als de afstemming doen die ze moeten doen met eerstelijnszones voor hun locoregionaal zorgstrategisch plan. Die afstemming kan niet 1-op-1 per eerstelijnszone in de zorgraad gebeuren. Het decreet stelt heel duidelijk dat dient te gebeuren op het regionale niveau, dus binnen de regionale zorgplatformen. Daar verwachten we vanuit Zorg en Gezondheid duidelijk dat ziekenhuisnetwerken (en dus geen individuele ziekenhuizen) deel uitmaken van het regionaal zorgplatform, net in functie van de voortdurende afstemming van vraag naar en aanbod van zorg en de toekomstige opmaak van regionaal zorgstrategische plannen. We spreken hier uiteraard over de toekomstige situatie, waarbij er 1 geïntegreerd zorgstrategisch plan wordt opgemaakt voor eerste lijn en gespecialiseerde zorg. 

 

De huidige situatie, waarin samenwerkingsinitiatieven van de ziekenhuizen een zorgstrategisch plan opstellen voor hun eigen aanbod en hiervoor afstemmen met andere sectoren (GGZ, eerste lijn,….), is hiervan verschillend. In het najaar zullen de (voorlopige) zorgraden aangesproken worden door deze samenwerkingsinitiatieven voor de aftoetsing van het door hen opgestelde zorgstrategische plan.  Na de zomer zullen we de nodige informatie verspreiden om zorgraden te ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen.

 

Eén ziekenhuis in meerdere zorgraden?

Een specifieke kwestie blijft dat verschillende ,vaak wat grotere, ziekenhuizen in min of meer gelijke mate recruteren uit meer dan één eerstelijnszone en vanuit die situatie ook in meerdere zorgraden willen zetelen. Voor sommige eerstelijnszones kan dit zelfs betekenen dat meerdere ziekenhuizen in de zorgraad willen zetelen, wat uiteraard weer de mogelijkheden beperkt voor andere optionele partners. We kunnen hier geen generieke richtlijnen in geven. De enige mogelijkheid is om het gesprek aan te gaan tussen de verschillende zorgraden en/of veranderteams en de betrokken ziekenhuizen.

 

Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid

Publicatie datum: 18/07/2019