Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Roadmap

Onkelinx + BVAS standpunt 

24/10/13 Standpunt BVAS over de stappenplan : BVAS blijft sceptisch na publicatie stappenplan

De publicatie deze voormiddag van het stappenplan van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om de ziekenhuisfinanciering te hervormen, overtuigt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) niet. De prospectieve forfaitaire financiering heeft perverse effecten die het KCE-rapport niet kon/wilde weerleggen. Ook de ziekenhuisbeheerders zijn niet overtuigd om in dit verhaal mee te stappen.

 

Het aankondigde stappenplan om de ziekenhuisfinanciering te hervormen ligt op tafel. Diverse gezondheidsactoren, ook de artsen en de BVAS, waren al jaren vragende partij om de hopeloos achterhaalde financieringsmethodes eenvoudiger te maken. Maar met de plannen voor een prospectieve forfaitaire financiering lijkt de remedie erger dan de kwaal te zullen worden.

 

Onder het mom van een betere kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg probeert minister Onkelinx – uit eigen electorale overwegingen - het concept van een prospectieve financiering op basis van de behandelde ziekten aan de goegemeente te slijten. Het recente KCE-rapport stipt aan dat de kwaliteit er met dergelijke financieringsvorm niet op achteruit gaat. Maar nergens kan het rapport aantonen dat patiënten meer kwaliteit krijgen of dat de zorgtoegankelijkheid verhoogt.   

 

De BVAS is in het bijzonder ongerust over een recente bevraging van Belgische ziekenhuisbeheerders over de plannen voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Zo gaf 42% van de beheerders/directeurs aan niet akkoord te zijn met deze vorm van financiering. Van dezelfde ondervraagden zegt 80% dat de kwaliteit er niet op zal vooruitgaan en 82% beweert dat de toegankelijkheid niet zal verbeteren.

 

Waarmee duidelijk wordt bewezen dat de ziekenhuisbeheerders in deze discussie eieren voor hun geld kiezen, namelijk dat de rendabiliteit van hun ziekenhuis op de eerste plaats komt, en pas dan de patiënt.

 

Dr. Marc Moens

Onder-voorzitter BVAS


 

Roadmap: evolutie naar een nieuw financieringssysteem van de ziekenhuiszorg in België !

Minister Onkelinx heeft de, door de regering goedgekeurde, methodologie en de planning voorgesteld om de ziekenhuisfinanciering in België te herzien via een breed overleg.

Deze roadmap voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering (PDF) zal ten uitvoer worden gebracht in een samenwerking tussen het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en het RIZIV.

Publicatie datum: 24/10/2013