Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Reorganisatie landschap en financiering

Reorganisatie van het ziekenhuislandschap et de ziekenhuisfinanciering vanaf 01/01/2019 - FAQ

Vanaf 1 januari 2019 zal het bedrag dat de zorgverzekering terugbetaalt globaal, vast en identiek zijn in elk ziekenhuis voor de verblijven waarbij zorg weinig verschilt tussen patiënten en tussen ziekenhuizen.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van aanpak ontwikkeld om het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering te reorganiseren. Het creëren van ziekenhuisnetwerken zal toelaten om efficiënt te beantwoorden aan de nieuwe patiëntenbehoeften en aan de evolutie van de medische technologieën en behandelingen. Terwijl een nieuw systeem toelaat om de zorg die weinig verschilt van patiënt tot patiënt, correct te financieren door in alle betrokken ziekenhuizen dezelfde bedragen vast te stellen. 

 

Context en doelstellingen van de hervorming

Dit is een belangrijke strategische hervorming die is opgenomen in het regeerakkoord van 11 oktober 2014 en die moet leiden tot meer kwaliteit en efficiëntie van de zorg.

Het uitgangspunt is de evolutie van de behoeften van de patiënt. Het aantal oudere en chronisch zieke mensen blijft groeien en medische technologieën en gepersonaliseerde behandelingen evolueren zeer snel. Netwerken worden onder andere gecreëerd met basis-, referentie- en universitaire ziekenhuizen. In deze context kan dure technologie bijvoorbeeld worden toegeschreven aan een netwerk in plaats van een bepaald ziekenhuis. De autoriteiten en ziekenhuizen zullen ook een gloednieuw systeem implementeren voor een correcte financiering van goed gefundeerde zorg en zowel de efficiëntie als de kwaliteit van de zorg bevorderen.

Deze hervorming is essentieel, omdat de afgelopen jaren steeds meer ziekenhuizen hun rekeningen in het rood hebben afgesloten. het betreft de MAHA-studie (Model for Automatic Hospital Analyses) geleid door Belfius, waren in 2012 28 van de 92 algemene ziekenhuizen betrokken. In 2013 was dit aantal al gestegen tot 40 van de 92.

 

Nieuw financieringssysteem : dezelfde bedragen in elk ziekenhuis voor zorg die weinig verschilt van de ene patiënt tot de andere

Op 1 januari 2019, wordt, voor een ziekenhuisverblijf tijdens welke standaardiseerbare, weinig complexe zorg wordt verleend, die van de ene patiënt tot de andere weinig verschilt, de prijs vooraf vastgesteld; hij staat los van het werkelijke zorgproces voor de individuele patiënt. De prijs varieert afhankelijk van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar is in elk ziekenhuis dezelfde. Het betreft “Globale prospectieve bedragen voor laagvariabele zorg”.

U vindt hier de globale bedragen (extrapolatie) per patiëntengroep voor 2019.

 

Wat is de basis van het nieuwe systeem “globale bedragen”?

Welke reglementering ? Welk budget? Wat riskeert het ziekenhuis die het systeem niet respecteert? Wat met het systeem van de referentiebedragen?

Meer info over de basis van het nieuwe financieringssysteem van de ziekenhuizen

 

Welke patiënten komen in aanmerking door het nieuwe systeem ?

Het nieuwe systeem is van toepassing op alle patiënten die voldoen aan de definitie van één van de 57 patiëntengroepen. Hoe werden die patiëntengroepen geselecteerd? Hoe kunnen de patiëntengroepen worden geïdentificeerd? Kunnen de globale bedragen variëren in functie van de karakteristieken van bepaalde patiënten ?

Meer info over de patiënten en de verblijven waarbij het nieuwe ziekenhuisfinancieringssysteem wordt toegepast

 

Op welke verstrekkingen zijn de globale bedragen van toepassing?

De globale bedragen dekken alle honoraria (medische niet niet-medische), factureerbaar in de loop van het verblijf van de patiënt vaneen van de 57 groepen, met uitzondering van bepaalde verstrekkingen, die dus anders worden gefactureerd.

Meer info over de gedekte honoraria et over de berekening van de globale bedragen

 

Hoe worden de globale prospectieve bedragen berekend? 

Hoe worden deze globale prospectieve bedragen berekend ? Hoe kunnen ze evolueren ?
Verschillen ze als het ziekenhuis een overeenkomst heeft, als de zorgverlener is geaccrediteerd ?

Meer info over de berekening van de globale prospectieve bedragen

 

Hoe moet het ziekenhuis de globale bedragen factureren ?

Hoe moet het ziekenhuis de prestaties voor deze “laagvariabele” verblijven , de remgelden of de supplementen bij de honoraria facturen? Wat te doen als de patiëntengroep is veranderd?

Meer info over de manier waarop de ziekenhuizen de globale bedragen factureren

 

Welke ondersteuning wordt voorzien voor de implementatie van het nieuwe system ? Welke monitoring ?

Er is een budget en tools beschikbaar om ziekenhuizen te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe systeem van globale bedragen. We zullen ook dit nieuwe systeem monitoren.

Meer info over de ondersteuning aan de ziekenhuizen en over de opvolging van het systeem van de globale bedragen

 

Reorganisatie van het landschap van de gezondheidszorg : Het nieuwe ziekenhuisconcept

Alle bestuursniveaus tekenen een gemeenschappelijke verklaring over hervorming van ziekenhuislandschap -  Mededeling van 02.07.2015

 

Integratie tussen ziekenhuiszorg en andere vormen van zorg : Pilootprojecten

Een marge wordt gegeven aan de verschillende actoren in de gezondheidszorg om creatieve en innovatieve initiatieven te lanceren. Het terrein heeft veel expertise en ervaring om te bepalen welke vormen van samenwerking en organisatiemodellen goed kunnen werken in de praktijk en die weinig perspectief hebben. Pilootprojecten dienen als een laboratorium om de praktische haalbaarheid van een aantal mechanismen te testen voordat substantiële hervormingen op grotere schaal worden doorgevoerd.

 

Oproep voor thema’s van pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering

 

Pilootprojecten "Bevalling met verkort ziekenhuisverblijf"

 

Pilootprojecten “Thuis ziekenhuisopname”

 

Meer informatie

Contacten Mickaël Daubie lowvariablecare@hosp.fed.be

 

Bron RIZIV

Publicatie datum: 20/12/2018