Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Patiëntenfactuur

Toelichting bij de nieuwe patiëntenfactuur

De omzendbrief ZH 2015-2 PSY 2015-2 van 23 juni 2015 geeft uitgebreid toelichting bij de nieuwe patiëntenfactuur. De omzendbrief ZH 2015-7  PSY 2015-6 van 15 december 2015 geeft enkele aanvullende verduidelijkingen en twee correcties op het model die intussen geofficialiseerd zijn via de verordening van 1 februari 2016.
Sinds het effectieve gebruik van de nieuwe modellen van patiëntenfactuur op 1 januari 2016 werden nog een aantal vragen tot verduidelijking gesteld. Enkele van deze opmerkingen geven aanleiding tot een bijkomende aanpassing van het model. Deze aanpassing zal gepubliceerd worden in loop van de maand juli 2016.
Tevens werd meermaals aangedrongen op soepelheid in de verplichting van het gebruik van het nieuwe model tijdens de eerste maanden van 2016.
U kan de volledige Omzendbrief ZH 2016/7 PSY 2016/3 hier raadplegen.

Publicatie datum: 20/07/2016