Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Overeenkomst en omzendbrieven


Besparingsmaatregelen

Publicatie datum: 09/01/2014

Rust- en verzorgingstehuizen

Publicatie datum: 10/10/2018

Omzendbrieven aan de rust- en verzorgingstehuizen en aan de rustoorden voor bejaarden

Prematuren en pasgeborenen

Publicatie datum: 13/12/2017

Actieve verbanden

Publicatie datum: 20/07/2017

Prijs

Publicatie datum: 13/09/2018

Pancreas- en slokdarmchirurgie

Publicatie datum: 04/07/2019

Complexe chirurgie bij kanker – Overeenkomsten RIZIV-artsen en ziekenhuizen voor een betere garantie op expertise

Algemene ziekenhuizen

Publicatie datum: 25/02/2021

Omzendbrieven aan de algemene ziekenhuizen

Oncologisch dagziekenhuis

Publicatie datum: 06/04/2017

Psychiatrische ziekenhuizen

Publicatie datum: 04/12/2020

Omzendbrieven aan de psychiatrische ziekenhuizen

Geplaatste geïnterneerden

Publicatie datum: 19/12/2017

Integratie in verzorgingsinstellingen geplaatste geïnterneerden als ZIV rechthebbende

MyCareNet

Publicatie datum: 14/07/2014

Miniforfait

Publicatie datum: 29/03/2014

Psychiatrische verzorgingstehuis

Omzendbrieven aan de psychiatrische verzorgingstehuizen

Gipsforfait

Publicatie datum: 13/10/2013

Farmaceutische specialiteiten

Publicatie datum: 06/10/2016

Vergoeding van farmaceutische specialiteiten

Patiëntenfactuur

Publicatie datum: 20/07/2016